Obchodní podmínky pro nákup vín internetového obchodu: www.topvinazmoravy.cz

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.topvinazmoravy.cz. Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky, bez udělení souhlasu s těmito podmínkami nebude objednávka odeslána.

2. Objednávání

Lze objednat jakékoliv množství vína,které zašleme na vaše náklady .Cena přepravy bude sdělena při objednávce.

Při objednávce více jak za 5000 kč vč.DPH =5 kartonů=30 lahví je cena dopravy po celé CR zdarma.

Ale doporučujeme z důvodu snížení dopravních nákladů minimální množství 6 ks vín = 1karton.

Zboží z internetového obchodu lze objednat těmito způsoby:
a) vyplněním objednávky prostřednictvím internetového obchodu na www.topvinazmoravy.cz
b) zasláním objednávky na e-mail: info@topvinazmoravy.cz
c) zasláním písemné objednávky na adresu: Emil Bzirský,Hlavní 31/70, 691 41 Břeclav-Poštorná
d) telefonicky na čísle : + 420 607 917 994 nebo +420 519 334 760

Není-li objednávka provedena přes elektronický internetový obchod, je nutné uvést v objednávce tyto údaje:
a) Osobní údaje
- fyzická osoba: jméno a příjmení, adresa dodání, telefonní číslo
- podnikatel nebo právnická osoba: obchodní jméno a sídlo, jméno a příjmení objednávající osoby, IČO, DIČ (je-li plátcem DPH)
b) Údaje o objednávaném zboží
- informace o vybraných produktech: odrůda vína + č. šarže, cena / ks, požadované množství
- způsob odebrání a dopravy

Po odeslání Vaší objednávky Vám zašleme potvrzení o jejím přijetí a do týdne budete mít objednávku na místě určení. Zboží Vám bude podle objemu objednávky odesláno obratem, nejdéle však do 1 týdne. Dle zvolené přepravní služby je pak třeba počítat 1 - 3 dny na samotnou přepravu.

Jsme zde pro Vás, a proto pokud budete v časové tísni a budete zboží potřebovat v určitý termín, poznačte tuto skutečnost do poznámky a my se Vám všemi dostupnými prostředky budeme snažit vyhovět.

Klidně nám i zavolejte nebo napište email, nechcete-li využít objednávku prostřednictvím internetového obchodu.


3. Dodací podmínky

Objednané zboží je odesláno na fakturační adresu (není-li uvedena adresa dodání) uvedenou na objednávce. Objednané zboží je odesláno do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky. Dodávka zboží je ze strany prodávajícího splněna jeho předáním přepravci. Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li nesrovnalosti musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu a uvést písemně na dokladu o převzetí přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Aby pro vás bylo nakupování opravdu bezrizikové, dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz". Je nám jasné, že nemáte možnost si zboží námi nabízené předem prohlédnout. Můžete se zmýlit a můžete tak obdržet zboží, které skutečně naprosto nevyužijete. Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ji bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze (ať již bankovním převodem nebo složenkou).


V případě chybně objednaného zboží ze strany kupujícího, lze toto zboží vyměnit za jiné ve stejné hodnotě - pokud toto nedopatření kupující nahlásí do 24 hodin po obdržení zásilky (rozhoduje den předání přepravcem). Zboží musí vrátit nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. V tomto případě veškeré náklady na vrácení původního zboží a zaslání nového jdou k tíži kupujícího. Byla-li objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu, má kupující právo na základě Zákona 367/2000 Sb. § 53 odst. 6 od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat v uvedené lhůtě zpět na adresu internetovéhoobchodu. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

Podmínkou vrácení peněz je:
1) Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje

2) Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží

3) Ve vracené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

4) Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata.

4. Platební podmínky

Všechny ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou ceny konečné včetně DPH. Kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednání. Není-li dohodnuto jinak, je k ceně připočítáno přepravné dle níže uvedených tarifů:

počet lahví

počet kartonů

přepravné+balení 

6

1

180

12

2

180

18

3

315

24

4

315

30

5

zdarma

  36

6

zdarma

42

7

zdarma

48

8

zdarma


Možné způsoby platby:
zálohou - platba předem na bankovní účet (BÚ)


Ceny dopravného platí jen na území ČR. Při zasílání do zahraničí bude cena za přepravu stanovena individuálně.


5. Záruční podmínky

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka, v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje, nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na dodacím listě či daňovém dokladu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené: - neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.6. Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího

Emil Bzirský,Hlavní 31/70, 691 41 Břeclav-Poštorná

telefonicky na čísle : + 420 607 917 994 nebo +420 519 334 760 nebo

emailem:: info@topvinazmoravy.cz

2. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

3. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

4. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

Reklamace služeb přepravní společnosti

Vážení zákazníci, naše zboží k Vám putuje prostřednictvím přepravních společnosti České pošty ,PPL nebo Toptrans, které jsme pro vás vybrali s ohledem nejen na cenu, ale i na kvalitu služeb. Přesto se může stát, že k vám přijde zásilka poškozená. Nechceme však, aby vám případné potíže s doručením znepříjemnili nákup v našem obchodě. Řiďte se proto následujícími pokyny:

1) Zásilku si prosím vždy prohlédněte před doručovatelem.

2) V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený...) ihned s doručovatelem sepište protokol o poškození zásilky - tento pak pro nás bude podkladem pro vyřízení reklamace.

3) Nenechejte se doručovatelem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Aby k vám zboží přišlo v pořádku, balíme je velmi pečlivě.

4) Jakékoliv služby s přepravní společností jsme připraveni řešit, potřebujeme však vaši spolupráci. V případě problému nás proto prosím písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) kontaktujte do tří dnů na adrese:

Emil Bzirský,Hlavní 31/70, 691 41 Břeclav-Poštorná

telefonicky na čísle : + 420 607 917 994 nebo +420 519 334 760

email: info@topvinazmoravy.cz


Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li kupující nesrovnalosti musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu a uvést písemně na dokladu o převzetí přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Důležité upozornění:
Informujte nás prosím vždy případech, že obdržíte poškozenou zásilku vinou přepravce.

Bohužel nemůžeme za bezchybné doručení ručit, ale i těmito reklamacemi se zabýváme.


7. Přechod vlastnictví

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.


8. Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Všechny osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu souhlasíte s používáním informací o Vás a Vašich nákupech pro interní potřeby internetového obchodu TOPVINAZMORAVY.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem. Všechny spory, které mohou vzniknout budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude dohoda neúčinná, bude pro řešení sporu požádán rozhodčí soud při České obchodní komoře. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 9. 9. 2008 do odvolání či jejich změny. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Prodávající si dále vyhrazuje právo na změnu cen.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy